Jaarverslag 2015 Print

Verduursamen

In 2015 is zeer veel bereikt én in gang gezet voor de twee belangrijke regionale transities waar wij als Circulus-Berkel aan willen bijdragen. De overgang van afval naar grondstof verloopt zeer voorspoedig en we verwachten de komende jaren daarin nog grote stappen te maken. De andere transitie is die van openbare ruimte naar gedeelde leefomgeving. Ook daarin leveren we al een aanzienlijke bijdrage. We zien kansen dat nog verder uit te breiden door betere integratie van diensten, door werk weer terug naar de regio te halen en de participatie te vergroten. 

Dit jaarverslag geeft aan welke stappen we hebben gemaakt in 2015. We wensen u veel leesplezier!

 

Van reinigingsbedrijf naar duurzame dienstverlener

Verduursamen van de leefomgeving