Jaarverslag 2015 Print

> Brummen

De gemeente Brummen heeft in 2015 een nieuw afvalstoffenplan vastgesteld. Hierin is als doel opgenomen een vermindering van het restafval van 156 kilo per inwoner in 2014 naar 100 kilo in 2018. Direct nadat de gemeenteraad het plan had vastgesteld is met de uitvoering begonnen, waardoor huishoudens in november en december een vierde oranje container erbij kregen voor PMD. Daarnaast zijn milieupassen uitgereikt die toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval. Omdat de inzamelfrequentie van restafval in 2016 is afgenomen naar eens in de vier weken, kunnen inwoners toch tussentijds hun restafval wegbrengen. In april 2016 wordt geïnventariseerd welke huishoudens door de nieuwe situatie hun restafvalcontainer helemaal willen inleveren of een kleinere willen.

De tweede verandering om het restafval te verminderen is de introductie van de BEST-tas in 2016. Circulus-Berkel zal in samenwerking met Delta de inzameling verzorgen, terwijl kringlooporganisatie 2Switch de inhoud van de tas gaat uitsorteren. Ook zullen in 2016 nieuwe activeringsplaatsen ontstaan door de inzet van Delta-medewerkers die bij mensen met een medische indicatie een tussentijdse inzamelronde van het restafval doen. Dit is niet alleen extra service, maar levert ook een extra contactmoment voor zorg op.

Resultaten grondstoffen

Met 389 kilo nam het aanbod van afval en grondstoffen in 2015 door de inwoners van de gemeente Brummen met een procent af ten opzichte van het jaar ervoor. De trend van de afgelopen jaren is een geleidelijke daling van het restafval. Op PMD na, liet geen van de afval- en grondstofstromen zeer grote veranderingen zien in omvang ten opzichte van het vorige jaar.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Brummen.

 

De hoeveelheid restafval inclusief grof restafval nam in 2015 met 3 procent af tot 151 kilo. Dat is onder het landelijk gemiddelde.

Papier en PMD namen beide met 2 kilo toe tot respectievelijk 73 en 18 kilo per inwoner, maar andere stromen, zoals gft en verpakkingsglas, namen af. Totaal bleven de apart aangeleverde grondstoffen met 237 kilo gelijk. Doordat het restafval afnam, steeg het scheidingspercentage met een ruime procentpunt naar 61 procent. Daarmee is de nationale doelstelling voor 2015 van 65 procent nog niet gehaald.De doelstelling voor 2020 ligt op 75 procent of 100 kilo restafval per inwoner. Dat komt overeen met het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente, die dezelfde doelstelling voor 2018 heeft.

 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.