Jaarverslag 2015 Print

> Recyclepleinen

Afval scheiden

Op onze recyclepleinen kunnen ten minste twintig deelstromen gescheiden worden ingeleverd. De doelstelling voor 2015 was om 75 procent van alle ingebrachte stromen te scheiden. Dat doel is regiobreed gehaald. Vooral in Lochem en Zutphen zijn grote stappen gemaakt in 2015.

Ontwikkeling recyclepleinen

In Doesburg zal een nieuw recycleplein in combinatie met de stadswerf worden gebouwd op de locatie Den Helder aan de Parallelweg. De huidige locatie, ook al een combinatie van gemeentewerf en milieustraat, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Eind 2015 is een overeenkomst ondertekend tussen Circulus-Berkel en de gemeente. Het bouwrijp maken is in januari 2016 gestart; in 2017 zal de oplevering zijn. Het recycleplein is door dezelfde architect ontworpen als dat in Zutphen. Op het dak komen zonnepanelen en bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt.

Onderzocht wordt of de twee brenglocaties van Circulus-Berkel in Deventer gebundeld kunnen worden tot een recycleplein in combinatie met kringloopbedrijf Het Goed. Daarmee wordt een oplossing gecreëerd voor de drie brenglocaties die Deventer nu heeft; een situatie die niet optimaal is. Tijdens een werkbezoek hebben raadsleden zelf kunnen ervaren wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheid voor de toekomst is. In de loop van 2016 wordt hierover besluitvorming verwacht. Na het formele gemeentelijke besluit zal gekeken worden in hoeverre verdere samenwerking tussen Circulus-Berkel en het HDG verder voordelen op kan gaan leveren.

Ook de gemeente Lochem zal naar verwachting in 2016 besluiten wat voor en waar het nieuwe recycleplein in die gemeente moet komen. Op die nieuwe locatie zou dan ook de nieuwe huisvesting voor BuitenRuimte Lochem komen.

Inspectie

In 2015 zijn inspecties van de recyclepleinen uitgevoerd door de Omgevingsdienst in het kader van de milieuvergunning. De inspecteurs hadden geen bijzondere opmerkingen.

Recycleplein aan de Boggelderenk in Zutphen.