Jaarverslag 2015 Print

> Wagenpark

Wagenparkbeheer

De afdeling wagenparkbeheer verzorgt het onderhoud van alle voertuigen en ook de in- en verkoop van het materieel. Reparatie en onderhoud worden ook uitgevoerd voor externe klanten. Daaronder vallen de gemeente Apeldoorn voor wat betreft het gekentekende wagenpark en de keuring van de voertuigen van de Veiligheidsregio Noord- & Oost-Gelderland (brandweer). We streven daarbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid tegen acceptabele kosten en een zo laag mogelijke milieudruk.

Voertuigen

Met 172 voertuigen is het wagenpark van Circulus-Berkel nagenoeg even groot als in 2014. De samenstelling van het wagenpark veranderde wel. Voertuigen met een lagere milieunorm zoals Euro2, Euro3 en Euro3 zonder roetfilter, werden vervangen door voertuigen met de hoogste milieunorm Euro6. Ook werd het wagenpark uitgebreid met twee elektrische personenvoertuigen.

Milieunorm
2014
2015

Euro2

1

-

Euro3

6

4

Euro3 met roetfilter

6

5

Euro4

11

11

Euro5

25

32

EEV

34

34

Euro 6

2

9

CNG

6

8

Elektrisch

3

5

Overige

74

64

Wagenpark van Circulus-Berkel naar uitstootklasse.