Jaarverslag 2015 Print

> Personalia

Raad van Commissarissen Circulus-Berkel B.V.

 

De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: Lid van de Raad van Toezicht Stichting Disposables Benelux, commissaris Luchthaven Teuge, commissaris Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.

 

Mevrouw L.M. de Kock, vicevoorzitter, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: operationeel directeur MRI centrum; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

 

De heer ir. J.W.J. van den Berg, lid van de remuneratiecommissie

Tevens: onafhankelijk voorzitter Commissie van Beroep CAO SABIC LBV.

 

De heer J.W.E. Gutteling, lid van de auditcommissie

Tevens: directeur-grootaandeelhouder van een advies- en projectontwikkelingsbureau, algemeen bestuurslid van de Stichting Drugsbeleid /Dutch Drugspolicy Foundation, algemeen bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe, bestuurslid van internet-communityplatform www.ApeldoornDirect.nl.

 

De heer drs. H.L.M. Willemsen, secretaris, lid van de auditcommissie

Tevens: commissaris - lid raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft, Ecotrans Vorden, Ecotrans Logistics Vorden/Heerenveen. Directeur-grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau en Participatiemaatschappij Select Investment. Grootaandeelhouder HPG Holding BV. Bestuurder vastgoedfonds SRE CV.

 

Directie

 

De heer H.G. Knip, algemeen directeur Circulus-Berkel B.V. en statutair directeur

 

De heer H. Vervoorn, directeur publieke sector