Jaarverslag 2015 Print

> Zutphen

In de gemeente Zutphen is op de valreep van het jaar 2015 het grondstoffenplan 2016-2020 vastgesteld. Doel is het restafval te verminderen en de opbrengst van grondstoffen te verhogen. Hiervoor wordt ingezet op een geleidelijke overgang naar gespiegeld inzamelen. Nu al wordt bij nieuwbouwwijken meteen deze nieuwe vorm van inzamelen geïntroduceerd. In 2016 zal een pilot worden uitgevoerd met laagfrequent inzamelen van restafval. Bij succes van de pilot zal dit stap voor stap in de gemeente worden ingevoerd en zullen op uitvalswegen ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst.

In 2015 is Zutphen overgegaan op het inzamelen van PMD, waardoor ook drankpakken en metalen verpakkingen met het plastic meegegeven worden. Voorheen gingen deze stromen apart mee met het zogenaamde zwarte kratje. Nu worden in een inzamelronde door Delta de PMD-zak en het zwarte kratje met daarin alleen nog glas opgehaald. In 2016 zal Delta ook de BEST-tas op gaan halen die begin van dat jaar wordt geïntroduceerd. De uitsortering van de goederen uit de tas gebeurt door 2Switch.

Ook in 2016 zal Cleanwise op basisscholen worden geïntroduceerd. De bestaande educatie over zwerfafval wordt hierin geïntegreerd. Gekeken wordt nog naar de aansluitingsmogelijkheden van CleanWise bij middelbare scholen en sportverenigingen.

Resultaten grondstoffen

In 2015 leverden inwoners van Zutphen gemiddeld 391 kilo afval en grondstoffen in, een toename van bijna 2 procent. De stijging komt vrijwel geheel voor rekening van de ingenomen gescheiden grondstoffen.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Zutphen.

 

De dalende lijn van restafval uit huishoudens zette zich ook in 2015 voort. Met 142 kilo per inwoner werd een procent minder aangeboden. Grof restafval werd echter meer weggebracht. Dat nam met 15 procent toe tot 14 kilo per inwoner. Totaal steeg daardoor het restafval in Zutphen met een kilo tot 157 kilo per inwoner.

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen in 2015 met bijna 3 procent toe tot 234 kilo per inwoner. De toename van het gft die door de nulstelling van het tarief in 2014 al was gestegen tot 81 kilo zette zich in 2015 door tot 85 kilo per inwoner. Alle overige grondstoffen lieten geen grote veranderingen zien.

Door de toename van zowel het restafval als de grondstofstromen steeg het scheidingspercentage in 2015 met 1 procentpunt tot 60 procent. Daarmee is de landelijke doelstelling voor 2015 van 65 procent afvalscheiding nog niet gehaald. De doelstelling voor 2020 is 75 procent afvalscheiding, en zal voor Zutphen vooral gerealiseerd moeten worden door vermindering van het restafval.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.