Jaarverslag 2015 Print

> Visie en strategie

Met een intentieverklaring hebben onze gemeenten in februari 2015 afgesproken toe te werken naar een cleantech regio met een circulaire economie. Ook Circulus-Berkel heeft deze verklaring ondertekend.

Net als in de jaren ervoor heeft Circulus-Berkel in 2015 met succes weten bij te dragen aan de transitie van afval naar grondstof: gemiddeld leverde een inwoner 126 kilo restafval in (exclusief grof restafval).

Het afgelopen jaar heeft vooral de start van de inzameling van plastic, metalen verpakkingsafval (blikjes) en drankpakken (PMD) bijgedragen aan minder restafval. Voor 2016 verwachten we die reductie te kunnen doorzetten met de invoering van de BEST-tas. Verdere vermindering is mogelijk met gespiegeld inzamelen. Deze nieuwe vorm van inzamelen, waarbij waardevolle reststromen (grondstoffen) aan huis worden opgehaald en inwoners het restafval wegbrengen, zal geleidelijk in onze regio zijn intrede doen.

In de transitie van afval naar grondstoffen komt het accent steeds meer op de waarde van grondstoffen te liggen, in plaats van op de kosten van restafval. In 2015 is dat al merkbaar, omdat vanuit de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen het ingezamelde en gesorteerde PMD een vergoeding oplevert. De grondstoffen zelf krijgen steeds meer waarde. Vergelijkbaar is het ontmantelen van e-goed (oude elektrische en elektronische apparaten) waarvoor begin 2016 een sorteercentrum is gestart. Naast behoud van grondstoffen levert dit ook een bijdrage aan de regionale activering van mensen naar de arbeidsmarkt toe. Een vergelijkbare structuur zou kunnen worden ontwikkeld voor afgedankt textiel. Wij onderzoeken de mogelijkheid om ook hiervoor een regionaal sorteercentrum in te richten.

Textielsortering bij Stilema (Epe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de nieuwe strategie van Circulus-Berkel is afvalbeheer geen zelfstandig thema meer. Er zijn te veel raakvlakken met de andere kernactiviteiten waaraan wij een toegevoegde waarde willen leveren. Zowel met het beheer van de openbare ruimte, de activering van mensen en inwonerparticipatie komen steeds meer dwarsverbanden. Bovendien kunnen we juist door de integratie veel efficiëntiewinst realiseren, zowel sociaal, als voor het milieu en in kostenbeheersing.