Jaarverslag 2015 Print

> Visie en strategie

De transitie van openbare ruimte naar gedeelde leefomgeving begint in de regio vorm te krijgen. De oorspronkelijke bedrijven Circulus en Berkel Milieu zijn opgericht om de gemeentelijke inzameling van afval zo efficiënt en zo effectief mogelijk uit te voeren. Voor het taakveld van de openbare ruimte komt diezelfde ontwikkeling op gang. Belangrijk daarbij is de participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht is geworden en die onder andere tot gevolg heeft dat de sociale werkvoorziening wordt afgebouwd.

Steeds meer gemeenten zoeken oplossingen voor het beheer van de openbare ruimte in combinatie met participatie en activering. Het aansluiten bij een verbonden partij als Circulus-Berkel is dan een van de mogelijkheden om dat - in combinatie met een efficiëntieslag - te bereiken. Circulus-Berkel heeft een methodiek om daar passende en op maat gemaakte oplossingen voor te bieden. De overname van de afdeling buitenruimte van de gemeente Lochem, het buurtonderhoudsbedrijf van Stichting Welzijn Lochem en de groendienst van de gemeente Doesburg per 1 januari 2016 zijn daar sprekende voorbeelden van.

Werkzaamheden in de buitenruimte van Lochem.

Wij verwachten met onze oplossing een flinke bijdrage te kunnen leveren aan de sociale uitdaging waar gemeenten voor staan. Het afgelopen jaar hebben we ruim driehonderd activerings- en participatiemedewerkers geholpen de aansluiting bij de arbeidsmarkt te vinden. Wij denken voor 2020 door te kunnen groeien naar jaarlijks ongeveer vijfhonderd mensen. Van groot belang daarvoor is hoe de gevolgen van de participatiewet in de regio zullen worden opgevangen, op welke wijze medewerkers uit de SW-bedrijven beschikbaar komen voor werk en in welke regio zij dit werk kunnen gaan uitvoeren.