Jaarverslag 2015 Print

> Communicatie

Visie en strategie

Communicatie is een geïntegreerd onderdeel van de activiteiten en diensten die wij uitvoeren. Doel is het bieden van handvatten om de scheiding van afval en grondstoffen in huishoudens verder te verbeteren en de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving te vergroten. In 2015 is het Communicatieplan 2015-2018 opgesteld.

Met het nieuwe communicatieplan zijn de werkvelden, prioriteiten en organisatie van onze communicatie opnieuw afgestemd op de huidige ambities van Circulus-Berkel en haar gemeenten. Begin 2016 worden de gemeenten bij de verdere invulling van dit plan betrokken.

Interne communicatie

Voor de interne communicatie geldt dat er een accent ligt op veiligheidscommunicatie. Het personeelsblad Circuit is begin 2015 vernieuwd. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van communicatiekanalen die passen bij de schaalgrootte van de huidige organisatie. Zo zal er een intranet ontwikkeld worden, evenals audiovisuele displays in kantines (narrow casting).

Corporate communicatie

De corporate communicatie richt zich onder meer op het positioneren van de dienstverlening van Circulus-Berkel in alle facetten. Activiteiten zijn gericht op kennisoverdracht, kennisdeling en relatiebeheer. Hiervoor worden onder andere perscontacten, presentaties en bijeenkomsten, het strategieboekje Verduursamen, het jaarverslag en Waarde Magazine (het informatiekanaal voor raadsleden, wethouders en ambtenaren) ingezet.

De Afvalvrij-campagne, die goed onze vorige ambities weergaf en een positieve invloed heeft gehad, is vervangen door de Kies-voor-elkaar-campagne. De Afvalvrij-campagne krijgt zo een nieuwe, meer eigentijdse, persoonlijke invulling. Digitale middelen zoals het YouTube-kanaal worden doorontwikkeld.

In het begin van 2015 vroeg verder de restyling van de Recyclepleinen en het wagenpark naar de nieuwe huisstijl veel aandacht. Daarmee werd de huisstijloperatie, gestart in oktober 2014, afgerond.

Het wagenpark en de aankleding van Recyclepleinen werden in 2015 in de nieuwe huisstijl gebracht.

Externe communicatie

De start van de PMD-inzameling, de implementatie van beleidsplannen van diverse gemeenten, de voorbereiding van de invoering van de BEST-tas en de uitvoering van het 100-100-100-project vroegen in 2015 veel aandacht. De externe communicatie is daarbij sterk in ontwikkeling. Dit hangt samen met de integratie van beleidsterreinen, de regionale ambities met betrekking tot minder afval en meer grondstoffen, de toenemende digitalisering en de inzet van participatie. Op communicatiegebied vergt dit de nodige inzet en focus om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Dit betekent onder andere een gerichte inzet van communicatiemiddelen op specifieke doelgroepen zoals basis- en middelbare scholen. Daarnaast is er veel energie gestoken in de ontwikkeling en inrichting van onze nieuwe website. Hier is een uitgebreid digitaal loket aan gekoppeld. Ook Cambio en overige nieuwe bedrijfsonderdelen krijgen daarin een plek. De vernieuwde website gaat naar verwachting in het voorjaar van 2016 live.

Onderdeel van externe communicatie zijn onder meer folders, advertentiepagina's en tijdschriften.