Jaarverslag 2015 Print

> Gezondheid en verzuim

Vitaliteit

Circulus-Berkel wil dat haar medewerkers zo lang mogelijk vitaal blijven en gemotiveerd de werkzaamheden doen die passen. De gemiddelde leeftijd is van 47 jaar toegenomen naar 48 jaar. Met vitaliteitsmanagement willen we bereiken dat werknemers vitaal blijven en langer kunnen doorwerken.

Lekker fit-programma

In 2014 voerde Loyalis een nulmeting naar vitaliteit uit waarna in 2015 is onderzocht in hoeverre de vitaliteit was verbeterd. De aandacht voor vitaliteit bleek effect te hebben gehad. Het aandeel werknemers dat zijn eigen werkvermogen als ‘zeer goed’ beoordeelt nam toe van 20 procent naar 29 procent. 72 procent van de werknemers gaf aan gezonder en gevarieerder te eten tegen 64 procent een jaar eerder. Ook nam het aantal medewerkers dat sport licht toe. Het percentage met overgewicht bleef nagenoeg gelijk.

Een stuurgroep heeft verschillende initiatieven uitgewerkt voor het verbeteren van de vitaliteit. Zo is medewerkers een stappenteller uitgereikt, is een groep getraind om mee te doen aan de loop de Acht van Apeldoorn en is er het idee om medewerkers ‘uit de stoel te krijgen’ door het plaatsen van statafels.

Periodiek Medisch Onderzoek

Een periodiek medisch onderzoek (PMO) heeft plaatsgevonden waar alle medewerkers aan mee kunnen doen. Het doel is het bewaken van de gezondheid in relatie tot het werk en de inzetbaarheid. De opkomst was met 79 procent goed. Deelnemers waardeerden het onderzoek met een 8,1. Ruim 90 procent van de deelnemers ervaart de werkzaamheden over het algemeen als nuttig, en ervaart de relatie met direct leidinggevende (80 procent) en collega’s (90 procent) als positief.

Overgewicht, roken en te weinig beweging zijn punten die uit het PMO kwamen waar we als organisatie medewerkers mee kunnen helpen. We gaan meer doen aan voorlichting over vitaliteit, nemen vitaliteit mee in werkoverleggen en maken van vitaliteit een vast punt in functioneringsgesprekken.

Ook de bedrijfsschool en het opleidingsplan passen in het vitaliteitsprogramma. Geestelijk welzijn is echter minstens zo belangrijk en daarvoor zijn een plezierige en veilige werkomgeving en een gebalanceerde werkdruk belangrijke factoren.

In 2016 zal een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden waarin ook gevraagd zal worden naar deze vitaliteitsaspecten.

Verzuim

Het verzuim is in 2015 toegenomen van 6,0 naar 6,2 procent. Dit is het gevolg van zowel langdurig verzuim als van de toename van sociale werkgelegenheid. De praktijk laat zien dat sociale werkgelegenheid een hoger verzuim kent. Rekenen we de betrokken bedrijfsonderdelen voor sociale werkgelegenheid niet mee, dan komt het verzuim uit op 4,1 procent, een cijfer dat voor onze branche gangbaar is. Het terugdringen van verzuim blijft ook het komende jaar een punt van aandacht.