Jaarverslag 2015 Print

> Containermanagement

Cibas

Cibas (Centraal Informatie Beheer Afval Services) zorgt sinds 2008 voor het centraal beheer van alle data die vrijkomt bij de uitvoering van containermanagement, diftar en het gebruik van milieu- en grofvuilpassen. De dienst is opgezet door Circulus-Berkel en Twente Milieu voor de gemeenten van de twee overheidsbedrijven. Vanaf 2013 verzorgt Cibas ook de registratie voor de gemeente Hoogeveen via het overheidsbedrijf Area en vanaf 2014 voor de tien gemeenten die door Avri (Gelders Rivierengebied) worden bediend. In 2015 voorzag Cibas voor in totaal 27 gemeenten en 497.498 aansluitingen in de registratie en informatievoorziening van het afvalbeheer.

Cibas heeft zich in 2015 speciaal toegelegd op het beschrijven en borgen van processen met het oog op certificering. De keuze welk certificaat zal worden aangevraagd en het certificeren zelf zal naar verwachting in 2016 volgen. Daarnaast zijn in 2015 activiteiten verricht bij de invoering van nieuwe systemen of beleidswijzigingen, zoals het vervangen van de passen in de gemeenten (Brummen), invoering BEST-tas (Circulus-Berkel) en gespiegeld inzamelen. Speciaal project in 2016 zal de invoering van diftar in de gemeente Enschede (Twente Milieu) zijn.

Milieupas voor ondergrondse container