Jaarverslag 2015 Print

> Overzicht diensten

 

Onze diensten van a-z

Circulus-Berkel  zamelt afval en grondstoffen in, zorgt voor afvoer en contracten met  verwerkers. Daarnaast is Circulus-Berkel  actief in de openbare ruimte. Dat leidt tot een brede waaier van diensten, die we uitvoeren met medewerking van bewoners en met inzet van sociale werkgelegenheid.

Afvalketenbeheer
Transport en overleg, contractering verwerkers

Beleidsvoorbereiding en –evaluatie
Beleids- en communicatieadvies voor gemeenten, onderzoek en (sorteer-)analyses, afvalketenbeheer.

Bewonersparticipatie en educatie
Participatiemethodiek Deventer Schoon Familie en overige activiteiten Cambio, educatief en participatieprogramma CleanWise

Containermanagement
Databeheer containermanagement, diftar, milieu- en grofvuilpassen

Dienstverlening openbare ruimte
Assistentie bij calamiteiten, bestrijding van plaagdieren, bestrijding van gladheid, groenbeheer en –onderhoud, integraal beheer, leging van hondenpoepbakken, leging van prullenbakken, machinaal vegen, ondersteuning huisuitzettingen, onkruidbestrijding, opslag kadavers, reiniging van picknickplaatsen, reiniging van graffiti, reiniging van kolken, verwijdering illegale stort, wegbeheer.

Dienstverlening callcenter
Afhandeling van telefonische en e-mailmeldingen, bestellingen en klachten.

Inzameling aan huis van huishoudelijk afval en grondstoffen
Inzameling van boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel (BEST), grof huishoudelijk afval, huishoudelijk restafval, GFT, klein chemisch afval, kerstbomen, plastic verpakkingsmateriaal, metalen en drankenkartons (PMD), oud papier, luiers en incontinentiemateriaal, snoeiafval, verpakkingsglas, vuurwerkresten.

Inzameling van grondstof- en afvalstromen bij evenementen
Gescheiden inzameling van GF, plastic verpakkingsafval, metaal en drankpakken (PMD), glas, papier en restafval.

Kringloopwinkel

Exploitatie Kringloopwinkel Stilema

Ontwikkeling en beheer van Recyclepleinen
Ontwikkeling en beheer van brengpunten voor minstens twintig deelstromen op Recycleplein Apeldoorn, Recycleplein Duurstedeweg en Westfalenstraat Deventer, Recycleplein Doesburg, Recycleplein Epe/Vaassen, Afvalbrengpunt Lochem, Recycleplein Zutphen.

Ontwikkeling en uitvoeringvan projecten
Ontwikkeling en uitvoering van (proef)projecten op het gebied van onder meer  inzameling,  communicatie, participatie, sociale activering.

Sociale activering
(Handmatige) inzameling, sortering, beheer buitenruimte, fietsenwerkplaats, cleanteams.