Jaarverslag 2015 Print

> Restafval en grof restafval

De regionale beleidsdoelstelling voor 2015 van gemiddeld 150 kilo ongescheiden restafval per inwoner is gehaald. In vergelijking met het jaar ervoor werd ruim 4 procent minder restafval en grof restafval aangeboden, waarmee het gemiddelde op 142 kilo per inwoner kwam. Differentiëring van de afvalstoffenheffing en inzamelsystematiek zijn als belangrijkste oorzaak aan te wijzen van de daling in de afgelopen 15 jaar van 130 kilo per inwoner.

Drie van de acht gemeenten in de regio hebben de regionale doelstelling van 150 kilo restafval en grof restafval per inwoner in 2015 gehaald. Het verschil tussen de gemeenten in de regio met de minste en de meeste ongescheiden afvalstromen is afgenomen.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grof restafval per inwoner in 2015.