Jaarverslag 2015 Print

> Kwaliteit en veiligheid

Veiligheidsbeleid

Het afgelopen jaar zijn alle aspecten van veiligheid beter bij onze werknemers verinnerlijkt. Dat heeft duidelijk geleid tot een verhoogd veiligheidsbewustzijn in de organisatie. Medewerkers zijn nadrukkelijk betrokken bij het bewaken van de veiligheid op het werk. Zo werken zij mee aan het opstellen van veiligheidsinstructies. De inzet is dit niveau vast te houden.

Het aantal ongevallen nam in 2015 af, net als het aantal bijna-ongevallen. Het aantal met verzuim bleef beperkt tot zeven ongevallen. De verzuimduur na ongevallen nam af. Dit verzuim hing anders dan in 2014 vooral samen met relatief klein leed, zoals klachten aan enkels en ledematen. Het aantal pleisterongevallen bedroeg 21. Het aantal ongevallen waarbij niemand persoonlijk betrokken was kwam uit op 31.

 
2013
2014
2015
Ongevallen 6 10 7
Bijna-ongevallen 25 33 31

Aantal ongevallen en meldingen van bijna-ongevallen.

 

Arbeidsrisico’s

De risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) gebeuren niet langer alleen wanneer het verplicht is, maar jaarlijks.

De doelstelling uit 2014 om ten minste 150 meldingen van bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en situaties te genereren is losgelaten. Desalniettemin telden we 148 meldingen van medewerkers. Naar medewerkers wordt altijd teruggekoppeld wat er met een melding is gedaan. Daarnaast communiceren wij dit via een lijst met afgehandelde meldingen op het mededelingenbord.

Inspectie SZW

De Inspectie SWZ heeft in 2015 geen locaties van Circulus-Berkel bezocht.

Externe veiligheid

Ook buiten onze organisatie hebben wij aandacht voor veiligheid. In een campagne hebben we inwoners er in 2015 op gewezen afstand te houden van bijvoorbeeld onze kraanwagens als die een ondergrondse container legen. Deze campagne wordt in 2016 voortgezet in regionale kranten.

VCA**

Voor de locaties Deventer en Zutphen is de conformiteitsverklaring volgens VCA** afgegeven. Circulus-Berkel heeft gekozen voor het uitgebreide veiligheidsprogramma waarbij niet alleen de veiligheid op de werkvloer wordt beoordeeld, maar ook het veiligheidsbeleid en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

Kwaliteitsbeleid

In 2015 is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van processen binnen de organisatie. Daarnaast is eind 2014 een team van achttien interne auditoren van start gegaan. Twee keer per jaar kijkt dit team aan de hand van het auditplan in hoeverre processen in de organisatie verlopen zoals afgesproken. Gezien het goede werk zet het team zijn werk in 2016 in dezelfde samenstelling voort.

Ook op de weg is er aandacht voor betere processen. In december 2014 zijn drie mentorchauffeurs begonnen hun collega-chauffeurs te coachen bij het uitvoeren van hun taken. Behalve aan een veilige rijstijl wordt hierbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van een energiebewuste rijstijl en bijvoorbeeld het vooraf controleren van de staat van het voertuig.

ISO 9001-2015

In oktober 2015 is Circulus-Berkel als een van de eerste bedrijven in Nederland volgens de nieuwe ISO 9001-2015 gecertificeerd. Om het certificaat te krijgen heeft Circulus-Berkel moeten aantonen dat ze in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving. Daarnaast eist de norm dat het bedrijf zich tot doel stelt de klantentevredenheid te verhogen door het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend toe te passen. De norm is afgegeven voor de hele organisatie, exclusief Stilema. Omdat de organisatie zich pas in 2015 aansloot bij Circulus-Berkel, gaat Stilema in 2016 op voor het certificaat.

Het beleid dat wordt gevoerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu, is vastgelegd in de Directieverklaring Kwaliteit en Veiligheid. Deze directieverklaring kunt u hier downloaden.