Jaarverslag 2015 Print

> Cambio

Door de herstructurering in de zorg dreigen activiteiten te vervallen waar wel behoefte aan is. Om die reden hebben we in april 2015 het dagbestedingscentrum De Zandloper in Deventer overgenomen waar we twaalf ‘dagbesteding licht’-trajecten aanbieden. In het centrum bieden we daarnaast onderdak aan verschillende sociale organisaties. In Doesburg hebben we de keukenvoorziening van het seniorencomplex IJsselzicht overgenomen. We verzorgen daar dertig maaltijden per dag.

In Deventer is de wijkvoorziening Bunker verhuisd naar een nieuwe locatie naast onze bestaande buurtwerkplaats Karel de Grotelaan. We zijn daar verschillende voorzieningen voor minima gaan faciliteren. Aan de Karel de Grotelaan zijn nu drie panden onder beheer van Cambio en hier ontwikkelt zich een soort maatschappelijk plein met een groot scala aan maatschappelijke voorzieningen. De opening wordt in 2016 verwacht.

Cambio neemt deel aan een landelijke netwerkgroep voor de buitenruimte, participatie en activatie. Met elkaar delen we kennis en ervaringen, zetten we experimenten op en trekken gezamenlijk op bij onderwerpen die de regio’s overstijgen.

In Deventer is een nieuw plan van aanpak voor het vegen waarbij ook het kwaliteitsniveau en activatiemogelijkheden zijn betrokken. In het verlengde daarvan ligt de onkruidbestrijding, waarbij chemische bestrijdingsmiddelen niet meer zijn toegestaan.

Afgelopen jaar hebben we ook bij Go Ahead Eagles meer verbinding aangebracht met de supporters, de wijk, de sponsors en Deventer Werktalent. Werkzaamheden worden niet alleen in het stadion, maar ook in de wijk gedaan.

Producten

Het opknappen van fietsen met gerecyclede materialen onder de naam Recycle en de make-over van fietsen onder Verhip mijn fiets is in 2015 op een vergelijkbaar niveau gebleven. Met Stilema is een samenwerking aangegaan voor de verkoop van de fietsen. Verder is de eerste Recycle e-bike op verzoek ontwikkeld.

In 2014 hebben we ons aangesloten bij ‘Social Label’. Deze stichting ontwikkelt voor werkplaatsen een productlijn. Voor Cambio ontwikkelt topontwerper Dick van Hoff een schoonmaakcollectie onder de naam VEEG. Het productassortiment van de bezems is sterk uitgebreid en de productie is goed op gang gekomen.

De Recycle trolley is een groot succes en wordt door verschillende andere gemeenten afgenomen. Het is een omgebouwde golfkar, waarmee drie afvalfracties in de buitenruimte ingezameld kunnen worden.

 Bouw, reparatie en verkoop in 2015

718  reparaties particulieren

561  2e handsfietsen

110  nieuwe Recycle/verhipmijnfiets

115  Dick van Hoff Recycle bezems

 20  recycle trolleys

1  Recycle Riksja

 

Schoon Familie

De Deventer Schoon Familie is een succesformule voor het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid in wijken door bewonersparticipatie. In Deventer kent de Familie bijna vierduizend leden en jaarlijks worden tal van acties georganiseerd in verschillende wijken.

Omdat de aanpak van Cambio succesvol is, willen we deze ook aanbieden aan andere gemeenten in het Circulus-Berkel gebied. Daarbij staat voorop dat altijd eerst naar de lokale situatie wordt gekeken. De methodiek is namelijk gebaseerd op het samenwerken met lokale netwerken.

Activering en participatie

Bij Cambio draait het om werk: wekelijks werken er ongeveer driehonderd mensen. Cambio heeft 75 mensen in reguliere dienst: ongeveer zestig in vast dienstverband en vijftien via een uitzendorganisatie. Daarnaast zijn er honderd activeringsplekken voor mensen met een bijstandsuitkering. Deze krijgen naast werkplekbegeleiding individuele coaching. Op jaarbasis begeleiden we 25 mensen in onze Cleanteams. Daarnaast biedt de Buitenploeg werk voor achttien veelplegers. Binnen heel Cambio zijn er ongeveer vijftig vrijwilligers actief.