Jaarverslag 2015 Print

> Ondersteuning gemeenten

Beleidsadvisering

De visies op het grondstoffenbeheer en de leefomgeving zijn bij onze deelnemende gemeenten gelijk. De uitvoering in iedere gemeente is echter anders. Bijvoorbeeld door de vraagstukken die in een gemeente leven. Ook de lokale netwerken en partners waar we mee samenwerken in de uitvoering vragen om maatwerk bij iedere oplossing.

In de ondersteuning zien we een duidelijke trend naar steeds meer gemeente-overstijgende advisering. Samenwerken en daarmee het vergroten van de schaal, blijkt grote voordelen op te leveren en soms zelfs het vliegwiel om ontwikkelingen in gang te zetten.

Vanzelfsprekend blijven we gemeenten ondersteunen bij de invulling en evaluatie van gemeentelijk beleid. Uitgangspunt is dat we de beste maatwerkoplossing vinden, waarbij we rekening houden met kosten, grondstoffenbehoud en stimulering van de sociale structuur in de gemeente of regio.

Communicatie en relatiebeheer

Circulus-Berkel hecht aan een goede relatie met haar aandeelhoudende klantgemeenten. Daar hoort een open communicatie bij. In augustus bezochten raadsleden van de gemeente Deventer de drie brenglocaties voor grondstoffen. Raadsleden vroegen zich af wat de functie van een recycleplein in de toekomst moet zijn. De excursie bleek een uitstekende manier om die vragen te beantwoorden en de inzichten te vergroten. Duidelijk werd dat de huidige situatie voor iedereen verre van optimaal is, en dat de oplossing gezocht moet worden in één plek waar alle brengfuncties geïntegreerd worden.

Vertegenwoordigers van alle regionale gemeenten brachten gezamenlijk in het najaar een werkbezoek aan de PMD-sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam om te ervaren hoe de sortering in zijn werk gaat. Dezelfde dag werd ook Vernooy in Tilburg bezocht. Bij textielrecycler Vernooy sorteren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt al jaren met succes afgedankt textiel. Het bezoek was om te bekijken of dat concept ook iets voor ons verzorgingsgebied is.