Jaarverslag 2015 Print

> Afval en grondstoffen

De inwoners in de regio boden in 2015 gemiddeld 428 kilo aan afval en grondstoffen aan:  één kilo meer dan het jaar ervoor. De langjarige trend van afname van het ongescheiden restafval heeft zich ook in 2015 voortgezet. Restafval en grof restafval daalden met ruim 4 procent tot 142 kilo per inwoner.

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen in de regio met bijna 3 procent toe tot 286 kilo per inwoner. De toename wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de gestegen ingezamelde hoeveelheid plastic, metaal en drankpakken (PMD). Deze nam in 2015 toe van 18 naar 23 kilo per inwoner.

Inwoners in de regio scheiden afval steeds beter in nuttig herbruikbare grondstoffen.

 

Tussen de gemeenten in de regio zitten verschillen in de resultaten, maar die verschillen zijn in 2015 kleiner geworden. Het aanbod aan afval en grondstoffen in de regio loopt bijvoorbeeld uiteen van gemiddeld 388 tot bijna 545 kilo per inwoner. Een verschil van 157 kilo, terwijl in 2014 dat verschil nog 201 kilo was. De samenstelling verschilt wel aanzienlijk tussen gemeenten. De grootste verschillen worden vooral veroorzaakt door een andere stedelijkheid van de gemeenten en het type afvalstoffenheffing.

 

Totale hoeveelheid afval in 2015 per inwoner verdeeld in drie hoofdstromen.