Jaarverslag 2015 Print

> Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid wordt vergroot door passende opleidingen aan de medewerkers aan te bieden. Een voortdurend lerende organisatie is dan ook een uitgangspunt van Circulus-Berkel. Ook vanwege ons nieuwe ISO- 9001-2015 certificaat zullen we voortdurend aandacht moeten besteden aan het onderhouden van kennis binnen de organisatie. Daarvoor hebben we een organisatiebreed opleidingsplan. 2 procent van de gemiddelde loonsom besteden we aan opleidingen.

In 2015 zijn we een ontwikkelingsprogramma voor competenties begonnen. Er zijn drie kerncompetenties opgesteld: samenwerken, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Deze kerncompetenties zullen in 2016 per functie worden vertaald in competenties die medewerkers moeten ontwikkelen. Uiteindelijk willen we medewerkers ook op deze functiecompetenties testen.

Het aantal externe opleidingsuren inclusief nascholingsuren van chauffeurs nam afgelopen jaar af van 2.161 uur naar 1.545 uur. De daling komt doordat medewerkers vaker intern zijn opgeleid. Hiermee is een voorschot genomen op de oprichting van de Circulus-Berkel bedrijfsschool.

Leerwerkbedrijf

Circulus-Berkel is een erkend leerbedrijf. Er is een leerwerktraject met baangarantie opgezet voor schoolverlaters van technische opleidingen. Sinds enkele jaren biedt de afdeling Wagenparkbeheer ook meeloop- en snuffelstages aan. Ook Cambio is erkend als leerbedrijf. Het buurtbeheerbedrijf heeft vier verschillende vormen van leerplekken: de brugbaanconstructie, stageplekken, het beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-traject en activering.

Circulus-Berkel bedrijfsschool

Met de bedrijfsschool willen we het continue leren ook fysiek een duidelijke plaats geven in het bedrijf. De bedrijfsschool zal de plek worden waar medewerkers groepsgewijs opleidingen kunnen volgen. In 2016 willen we de bedrijfsschool in de nieuwe organisatiestructuur gaan uitrollen.

In 2015 schreven we een prijsvraag uit onder de medewerkers voor een goede naam voor onze bedrijfsschool. Hier is de naam ‘De Toekomst’ uitgekomen met de pay-off ‘Kennis voor elkaar’. Een verwijzing naar ons motto ‘Kies voor elkaar’.