Jaarverslag 2015 Print

> Beheer buitenruimte

Circulus-Berkel wil de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners positief beïnvloeden met activiteiten als reiniging, groenonderhoud, zwerfvuilvermindering en inzameling van grondstoffen. Door activering en participatie willen we een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie. Werkzaamheden als grondstoffeninzameling en vegen voeren wij al jaren uit. Andere activiteiten, zoals groenonderhoud, zijn recent bij ons gekomen en breiden we verder uit. Kenmerkend voor de aanpak van Circulus-Berkel - naast operational excellence - zijn het cultiveren van een positief en stimulerend werkklimaat door goede opleidingen, goede kleding en materieel en veel positieve aandacht: factoren die bijdragen aan plezier in het werk.

Aansluiting buitendienst Lochem

In 2014 heeft de operationele buitendienst van de gemeente Lochem zich bij Circulus-Berkel aangesloten. Het ging om 26 medewerkers van de buitendienst en de daarmee verbonden dertig medewerkers van Delta. De gemeente Lochem wilde daarmee het kwalitatief goede beheer van de buitenruimte combineren met bewonersparticipatie en arbeidsactivering, alsook een besparing realiseren. In 2016 zal de dienst naar buiten gaan treden onder de naam BuitenRuimte Lochem.

De vooraf gestelde doelstellingen gericht op kostenreductie en een hogere activeringsgraad van mensen zijn gerealiseerd. Het aantal medewerkers van Delta in de buitenruimte is toegenomen tot veertig en er zijn ook nog tien participatiewetmedewerkers bijgekomen.

Buurt Onderhouds Bedrijf

Het Buurt Onderhouds Bedrijf (BOB) is op 1 januari 2016 van de Stichting Welzijn Lochem overgenomen. De overname betreft twee vaste medewerkers en ruim tien medewerkers uit SW en participatiewet. BOB voert veel kleinere werkzaamheden uit in opdracht van woningcoöperaties, de gemeente Lochem, maar ook van verenigingen, bedrijven en particulieren.

Groendienst Doesburg

Begin 2016 heeft de gemeente Doesburg de dienst voor het onderhoud van het openbaar groen en onkruidbestrijding aan Circulus-Berkel overgedragen. Het gaat om twee teams van totaal tien SW- en participatiewetmedewerkers vanuit Presikhaaf Bedrijven. Na de overname blijft Presikhaaf de medewerkers detacheren. Doordat onkruidbestrijding overgaat van bestrijdingsmiddelen naar hete lucht, zal daarvoor een derde team worden gevormd met zes participatiewetmedewerkers.

Tegelijk met de groendienst is ook het grasmaaien als taak naar Circulus-Berkel overgegaan. Verder zullen we vanaf 2017 het machinaal vegen van de gemeente gaan overnemen. Tot die tijd levert Circulus-Berkel een veegmachine die bediend zal worden door het gemeentelijk personeel.

 

Werkzaamheden Groendienst Doesburg