Jaarverslag 2015 Print

> Bewonersparticipatie

We willen bewoners op een positieve manier stimuleren om bij te dragen aan een schone leefomgeving en tot afvalscheiding en afvalpreventie. Door de participatie te vergroten, worden bewoners zich meer bewust van en verantwoordelijk voor hun leefomgeving. De buurt is niet een openbare ruimte op afstand, maar een gedeelde leefomgeving.

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de vergroting van de participatie. Bijvoorbeeld de campagne Afvalvrij, waarmee bronscheiding van grondstoffen aanzienlijk is versterkt. Door de aansluiting van Cambio en de succesvolle participatie-methodiek ‘Deventer Schoon Familie’ is veel ervaring bij onze organisatie gekomen om dergelijke complexe ontwikkelingen te begeleiden. Afgelopen jaar is ook het adoptieproject van bladkorven in de gemeente Epe een  geslaagd voorbeeld van participatie.

Samenwerken met lokale netwerken

Participatie succesvol stimuleren betekent bovenal maatwerk en samenwerken met lokale organisaties en structuren. Iedere situatie heeft een andere oplossing nodig. Wij werken daarvoor samen met tal van lokale partijen en organisaties, van woningbouwverenigingen tot buurtverenigingen.

Met Stichting Welzijn Lochem is de samenwerking in 2015 uitgebreid. SWL gaat zich volledig toeleggen op bewonersparticipatie en zal daarvoor een aangepaste variant van de Deventer Schoon Familie introduceren. Het buurtonderhoudsbedrijf dat onderdeel uitmaakte van SWL is begin 2016 aan Circulus-Berkel overgedragen.

Buurt Onderhouds Bedrijf Lochem