Jaarverslag 2015 Print

> Activering

Sinds 2005 zet Circulus-Berkel zich actief in om de arbeidsparticipatie te vergroten. Mensen voor wie de arbeidsmarkt geen plek lijkt te hebben, toch begeleiden naar een vaste plek is een proces waarin we inmiddels een goede staat van dienst hebben. Van belang is dat een breed palet aan werkzaamheden beschikbaar is voor de activeringsmedewerkers. Alleen dan kan werk worden geboden waarmee de medewerkers succesvol naar passend regulier werk doorstromen. De expertise om dat proces individu-gericht in te richten is de afgelopen jaren opgebouwd, en blijkt effectief. Opleiding van medewerkers om dat proces goed te begeleiden heeft dan ook onze extra aandacht.

Op naar vijfhonderd mensen

In 2015 boden wij werk aan ruim driehonderd medewerkers uit de regio in het kader van sociale werkgelegenheid. Er is een langjarige overeenkomst met de sociale werkvoorzieningsschappen Delta en Sallcon waardoor zestig mensen op een vaste plaats gedetacheerd worden. Ook bieden wij al jarenlang plaats aan activeringsmedewerkers van het Plein, 2Switch en Felua en biedt Cambio jaarlijks aan 130 mensen begeleiding naar reguliere arbeid. In Lochem zijn 50 medewerkers actief en tien activeringsmedewerkers via Het Plein.

Sociale activering bij Stilema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen doorgroeien naar vijfhonderd mensen die we jaarlijks kunnen activeren richting het arbeidsproces en sociale werkgelegenheid kunnen bieden. De groei hangt vooral af van het werk dat gemeenten door Circulus-Berkel willen laten uitvoeren. Steeds meer organisaties die activeringsmogelijkheden en sociale werkgelegenheid bieden sluiten zich bij ons aan. In 2015 zijn dat bijvoorbeeld Stilema en in 2016 het Buurt Onderhouds Bedrijf (BOB) Lochem en de groendienst van Doesburg. Ook bij samenwerking met andere organisaties kijken we naar de mogelijkheden van sociale werkgelegenheid, zoals met het sorteercentrum voor e-goed.

Via het leerwerkbedrijf biedt Circulus-Berkel jongeren de kans kennis te maken met het arbeidsproces en het bedrijfsleven. Wij vinden het een treffende manier om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven.

Sociaal werkgeverschap

Op 11 maart 2015 is Circulus-Berkel beloond met het certificaat 'Inclusief werkgever'. Een oorkonde voor de inspanningen om sociale werkgelegenheid te creëren, zowel binnen de organisatie van Circulus-Berkel, als binnen Stilema en Cambio. De oorkonde is een initiatief van werkgeversvereniging WENb/WWb, die werkgevers verenigt uit de sectoren energie, water en afval.

Stilema

Het kringloopbedrijf Stilema is per 1 januari 2015 door Circulus-Berkel overgenomen. De overname was al in 2014 goed voorbereid en is dan ook geruisloos verlopen. De naam Stilema blijft vooralsnog bestaan, omdat het in de regio goed ingebed is. De ondersteunende activiteiten, zoals de administratie en de inzameldienstverlening, zijn het afgelopen jaar geïntegreerd in Circulus-Berkel. Daardoor is de focus meer op de winkel en de werkplaats gelegd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want de omzet van de winkel is gestegen het afgelopen jaar.

In 2015 is de verkoop van tweedehands fietsen bij Stilema uitgebreid. Het kringloopbedrijf verkocht al opgeknapte fietsen, maar kan nu ook in samenwerking met Cambio  geheel gereviseerde leveren onder de naam Verhip mijn fiets.

Sorteren van kleding door medewerkers van Stilema.

Straatvegers

Handmatig als het kan, machinaal als het moet. Dat is waar het straatvegersproject voor staat. In Apeldoorn is het project dat we samen met de afdeling Beheer & Onderhoud uitvoeren, een succes. Werkzoekenden worden in dit project geactiveerd, de binnenstad is schoon en het vegen en scheiden van afval zet inwoners aan dat gedrag te volgen. Op de speciale handkarren wordt het afval in drie compartimenten gescheiden.

Cleanteams

Mensen met een bijzondere persoonlijke situatie bieden we de mogelijkheid om arbeid te verrichten waarbij tegelijk hulpverlening actief is. Voor mensen met een verslavingsproblematiek bestaan in Deventer en Apeldoorn sinds 2013 zogeheten ‘Cleanteams’. Deze groepen houden bepaalde straten en terreinen schoon van zwerfafval. De ervaring leert dat het werk een stabiele basis biedt van waaruit ze hun persoonlijke problemen kunnen aanpakken.

Voor veelplegers is er een ander Cleanteam: de ‘Buitenploeg’. Dit levert in het buitengebied van Deventer met uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden een positieve bijdrage aan de leefomgeving. Een zeer succesvol project omdat gemiddeld 89 procent niet terugvalt in oud gedrag.

Dagbesteding

Mensen die naast een verslaving ook te kampen hebben met een psych(iatr)ische beperking, zijn gebaat bij een meer beschermde werkplek. Bij Cambio kunnen zij terecht in de zogenoemde recyclestraat, waar ze fietsen demonteren en onderdelen voor hergebruik selecteren en klaarleggen.

Andere dagbestedingsactiviteiten verzorgt Cambio in seniorencomplex IJsselzicht in Doesburg en dagbestedingscentrum De Zandloper in Deventer.