Jaarverslag 2015 Print

Visie en strategie

In 2014 is de nieuwe strategie voor de periode 2015-2020 vastgesteld. Deze strategie borduurt voort op onze vorige, maar heeft een aantal nieuwe elementen.

Circulus-Berkel wil bijdragen aan twee belangrijke veranderingen in de samenleving. De eerste is het verder terugdringen van afval en zoveel mogelijk producten en materialen die vrijkomen hergebruiken of omzetten in grondstoffen. Dat is goed voor het milieu, schept regionaal arbeidsplaatsen én stimuleert de economie.

De tweede is het bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving in de regio. Wij zien duidelijk dat de afstandelijke ‘openbare ruimte’ overgaat in een gedeelde omgeving. Een omgeving waarvan bewoners en passanten gebruikmaken en waarvan zij de kwaliteit waarderen en willen verbeteren.

Aan deze twee grote maatschappelijke veranderingen willen we bijdragen met onze vier gelijkwaardige kernwaarden: milieuwinst, activering, participatie en excellente dienstverlening.