Jaarverslag 2015 Print

> Epe

2015 was voor de gemeente Epe het eerste volledige jaar waarin volgens de gewijzigde inzamelfrequentie is gewerkt. Eind 2014 is de inzameling verschoven naar een driewekelijkse cyclus en zijn bij hoogbouw ondergrondse containers geplaatst met toegangscontrole. De afname van het restafval die zich eind 2014 aftekende heeft zich in 2015 versterkt voortgezet. Ook de hoeveelheid gft verminderde. Daarnaast is het sinds het afgelopen jaar mogelijk om met de kunststof verpakkingen ook drankpakken en blik (PMD) mee te geven. 

Een succesrijk participatieproject zijn de bladkorven geweest. Toen in 2014 de inzameling van gft naar een driewekelijkse cyclus ging, vonden veel bewoners dat ze onvoldoende bladafval konden meegeven. Als oplossing daarvoor zijn in het najaar 34 bladkorven geplaatst. Daarvan werd goed gebruik gemaakt, maar het beheer ervan kon beter. In 2015 is daarom gevraagd aan bewoners of zij een bladkorf wilden adopteren. De adoptie van het beheer hield in dat de bewoner in de gaten houdt dat de korf niet verplaatst wordt, dat er alleen bladafval in komt en een seintje geeft als die geleegd moest worden. Het programma was een groot succes. In het najaar zijn vijftig bladkorven geplaatst en deze zijn goed beheerd. In dit project is nauw samengewerkt met Axent Groen, dat het beheer van de openbare ruimte in Epe verzorgt.

Kringloopbedrijf Stilema heeft zich per 1 januari 2015 definitief aangesloten bij Circulus-Berkel. Het bedrijf is opgenomen in de organisatie van Circulus-Berkel. De naam en de winkel blijven bestaan. Stilema speelt een belangrijke rol bij de lokale activering en participatie-activiteiten. De inzameling van kringloopgoederen wordt onder begeleiding gedaan door activeringsmedewerkers van Felua. De kringloopwinkel heeft het afgelopen jaar meer goederen in ontvangst genomen en verkocht. Ook is samenwerking met Cambio gestart voor het reviseren van fietsen.

Circulus-Berkel veegt de buitenruimte in Epe machinaal. Daarvoor is in 2015 een nieuwe veegmachine aangeschaft die werkt als een soort van stoffer en blik in plaats van het gebruikelijke stofzuigersysteem. Hierdoor kan nog efficiënter geveegd worden.

Resultaten grondstoffen

Epenaren leverden in 2015 met gemiddeld 545 kilo 7 procent minder afval en grondstoffen aan dan het jaar ervoor. Hoewel over de jaren heen een afname is te zien, blijft de hoeveelheid in vergelijking met de regio hoog. Zowel het restafval als de gescheiden ingezamelde grondstoffen namen in omvang het afgelopen jaar af.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Epe. (De gemeente is in 2008 tot Circulus-Berkel toegetreden)

 

Het restafval uit huishoudens daalde met 14 procent naar 189 kilo per inwoner en het grof restafval nam iets toe tot 8 kilo per inwoner. Totaal kwam het ongescheiden restafval daarmee uit op 197 kilo per Epenaar. 

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met 3 procent af tot 348 kilo per inwoner. Opmerkelijk is de daling van het aangeboden gft met 23 procent waarmee de hoeveelheid op een gemiddeld nationaal niveau komt. Overigens is het aangeboden snoeihout in 2015 met 20 procent toegenomen. Opvallend is ook de toename van PMD met maar liefst 80 procent tot 24 kilo per inwoner.

Doordat de daling van het ongescheiden restafval groter is dan de daling van de aangeboden grondstoffen, is het scheidingspercentage in Epe toegenomen tot 64 procent. Daarmee is de nationale doelstelling van 65 procent afvalscheiding in 2015 net niet gehaald. De doelstelling voor 2020 ligt op 75 procent afvalscheiding of 100 kilo restafval per inwoner. 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2015, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2014.